PSYCHOTERAPIA

Milí návštevníci!


Vítam Vás na mojej web stránke. Tí, ktorí potrebujete pomoc a podporu v zložitých životných situáciách, alebo máte chuť pracovať na svojom osobnostnom rozvoji, na nasledujúcich stránkach nájdete informácie o mne, o mojej práci, o ponúkaných službách.

PaedDr. Iveta Ivančíková, PhD.