O MNE

Milí návštevníci!

Volám sa Iveta Ivančíková, narodila som sa v Bratislave a tu som aj vyštudovala. Vysokoškolské vzdelanie som získala na UK v Bratislave. Po niekoľkých rokoch praxe v špeciálnom školstve, v DDS, kde som viedla terapeutické a diagnostické oddelenie a v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie som si vzdelanie doplnila postgraduálnym štúdiom na UK v Bratislave a v roku 2001 mi bol udelený titul PaedDr. V rokoch 2000-2006 som absolvovala výcvik a vzdelanie v psychoterapii pod vedením zahraničných lektoriek Hedvig Illchmann Waltraud Ulrich. Súbežne som sa vzdelávala aj na UK v Bratislave a v r. 2007 po ukončení ďalšieho postgraduálneho štúdia a obhájení dizertačnej práce mi bol udelený titul PhD. V roku 2008 som získala certifikát Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti a zároveň V SKIZP lycenciu na výkon psychoterapeutickej činnosti. Okrem uvedeného som študovala arteterapiu u akademického maliara PhDr. Ronalda Hanusa, výtvarnú tvorbu som študovala u akademickej maliarky Jiřiny Strýčkovej na Umeleckopriemyselnej škole v ČR, absolvovala som kurz TAT pod vedením PhDr. Terezy Soukopovej a Petra Goldmana, certifikovaný kurz hypnózy I., II. stupňa podľa M. H. Eriksona, pod vedením PhDr. J. Zíka, a mnohé ďalšie kurzy neverbálnych techník. Som registrovaná v SKIZP, SSKPT, SPS. Mám dlhoročné pedagogické, diagnostické a terapeutické skúsenosti. V súčasnosti sa venujem svojim študentom na VŠ a klientom v privátnej praxi, s ktorými riešime problémy súvisiace s adaptáciou na nové prostredie a problémy so zvládaním náročných životných situácii, ktoré reálny život prináša. Spoločne hľadáme možnosti, ako zvládať takú psychickú záťaž, akou sú napr. rozvod rodičov, strata milovanej osoby, dotýkame sa takých bolestí, akými sú hĺbka a beznádej depresie, nenávisť voči sebe, prázdnota prežívania, veľké obavy a strach zo zlyhania...a pod.