KEDY JE ČAS OSLOVIŤ ODBORNÍKA ...Duševné zdravie je stav, keď všetky duševné pochody prebiehajú harmonicky, umožňujú správne odrážať vonkajšiu realitu, primerane a pohotovo reagovať na všetky podnety a riešiť bežné aj neočakávané úlohy, stále sa zdokonaľovať a prežívať uspokojenie zo svojej činnosti. Niekedy však môže nastať taká situácia, že radšej prehliadame to, čo je na realite nepríjemné a nepohodlné, fakty vytláčame zo svojho vedomia, pokúšame sa brániť svoje chápanie sveta pred realitou, naše konanie sa stane nerealistickým a to je to varovaním, že náš citový a psychosociálny život nie je v poriadku. Pokiaľ v tomto smere prekročíme určitú mieru, poznajú ľudia v našom okolí, že sme "odtrhnutí od reality“. Na nesúlad medzi nami a svetom nás upozorní aj naše vlastné nevedomie. Používa k tomu celý rad spôsobov, napríklad zlé sny, záchvaty úzkosti, depresívne nálady a ďalšie príznaky. Tieto nepríjemné príznaky slúžia k tomu, aby ľuďom ukázali, že sa vydali na nesprávnu cestu a sú v nebezpečenstve. Je dôležité rozlišovať stav, pri ktorom je už potrebná pomoc odborníka a medzi narušením duševného zdravia, psychickej rovnováhy, pri ktorom si každý z nás dokážeme pomôcť na základe našich autoregulačných schopností, uplatňovaných v procese psychohygieny. Bohužiaľ, veľká väčšina verejnosti nemá o duševných poruchách dostatočné vedomosti, má o nich skreslené predstavy a predsudky, čo vedie k strachu vyhľadať pomoc odborníka alebo k podceneniu vážnosti situácie. Každodenný život prináša problémy, ktoré, otestujú naše schopnosti vysporiadať sa s nimi. Ak ich zvládame, skôr nás to posilňuje, ak sú pre nás neriešiteľné, hromadia sa a presahujú naše sily a potom spolu s neistotou, bezmocnosťou a stresom môžu sa podieľať na spustení rôznych duševných porúch.