PORADENSTVO„Všetko sa trochu zmení, len čo to vyslovíme nahlas.“ (Hermann Hesse)

Základy poradenstva sú súčasťou života človeka. Tam, kde je výchova, je i vedenie a kde je nedostatok skúsenosti, tam prichádza k slovu rada. V praxi sa najčastejšie prezentuje poradenstvo, ktoré má tendenciu pomáhať klientovi v jeho osobnostných, zdravotných a sociálnych problémoch. Poradenstvo sa najčastejšie týka dvoch žiadostí klienta: klient žiada o rozvinutie vlastných možností alebo si želá zbaviť sa svojho trápenia. V rámci tréningov poradca učí klientov určité sociálne zručnosti potrebné pre odstránenie, či minimalizovanie klientovho problému. Pri modelovaní určitých situácií klient spolu s poradcom vytvárajú optimálne scenáre fungovania v určitých životných situáciách.