PRÍBEHY Z PRAXE
  Kristínka - Osamelé dieťa
  Namaľovaná nálada
  Prvé kontakty s dieťaťom
  Trhanie papiera
  Krabica radosti
  Hlinená hlava
  Tiaž a ľahkosť